Bloemen bestellen

BE 089 25 82 88

Adrienne Lyna

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen op zaterdag 21 september 2019 om 11.00 uur in de Aula van het crematorium te Hasselt op de Prins-Bisschopssingel 67. De verstrooiing zal plaatsvinden na de afscheidsdienst, op de natuurbegraafplaats Daalbroekstraat in Rekem, in intieme kring. U kan Adrienne een laatste groet brengen in aanwezigheid van haar familie op donderdag 19 september 2019 van 19.00 tot 20.00 uur in het Uitvaartcentrum Papillon, Rijksweg 558 te Maasmechelen. Een hartelijk woord van dank gaat uit naar Dr. Beckers, haar huisarts, Brenda & Tina, haar verpleegsters, José Vanheusden, haar goede vriendin In plaats van bloemen of kransen waarderen wij een gift aan Artsen Zonder Grenzen. Giften kunnen jullie overmaken op rek.nr. BE73 0000 0000 6060 met vermelding Adrienne Lyna. Rouwadres: Fam. Lyna, p/a Rijksweg 558a bus2, 3630 Maasmechelen.