Bloemen bestellen

BE 089 25 82 88

Egide Maes

We nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Egide op donderdag 7 oktober 2021 om 10.30 uur in de kerk van Sint-Monulfus en Gondulfus, Dokter Haubenlaan 3630 Maasmechelen, gevolgd door de bijzetting op de begraafplaats van Mechelen-aan-de-Maas. Samenkomst in de voornoemde kerk vanaf 10.00 uur. U kan een laatste groet brengen aan Egide op woensdag 6 oktober 2021 van 19.00 tot 20.00 uur in Uitvaartcentrum Papillon, Rijksweg 558 te Maasmechelen. In plaats van bloemen waarderen wij een vrije gift aan Een Hart voor Limburg op volgend rek nr. BE79 7333 7333 3933 met vermelding “ Egide Maes”. Rouwadres: Fam. Maes - Vliegen p/a Rijksweg 558a bus 2 3630 Maasmechelen